Giới thiệu dịch vụ

THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI

Điều 1: Giải thích từ ngữ

Thỏa thuận: là thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội http://mobiphim.vncùng với tất cả các bản sửa đổi, bổ sung, cập nhật.

Nam Việt: là Công ty cổ phẩn đầu tư và phát triển công nghệ truyền thông Nam Việt

Thông tin cá nhân: là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số CMND/CCCD/hộ chiếu, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, tài khoản ngân hàng của Người Sử Dụng và một số thông tin khác theo quy định của pháp luật.

Thành viên: là những người đăng ký và sử dụng dịch vụ có trên hệ thống Mobiphim.

Khách viếng thăm: là những người chỉ xem các nội dung có trên hệ thống Mobiphim.

Người sử dụng: bao gồm Thành viên và Khách viếng thăm

Sở hữu trí tuệ: là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người. Đó là những tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, sáng chế, nhãn hiệu, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, …

Điều 2: Quy định chung

Thỏa thuận cung và sử dụng dịch vụ mạng xã hội Mobiphim là những điều khoản hợp pháp đối với việc sử dụng các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với bản quy định này, cho dù bạn là Khách viếng thăm hay Thành viên. Nội dung của thỏa thuận này có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước khi chúng tôi cảm thấy nó không còn phù hợp.

Người sử dụng có trách nhiệm theo dõi thường xuyên các thông tin được đưa lên mạng để cập nhật những thay đổi mới nhất. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi được cập nhật đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo những quy định của bản quy định mới. Chúng tôi yêu cầu bất kỳ Người Sử Dụng nào khi sử dụng dịch vụ của Mobiphim phải chấp nhập tất cả các Điều khoản và Điều kiện của bản thỏa thuận này/ bản thỏa thuận mới nhất kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng dịch vụ mà không có bất kỳ giới hạn nào. Nếu người sử dụng không chấp thuận những điều khoản này thì phải ngưng sử dụng các dịch vụ của Chúng tôi.

Để sử dụng dịch vụ:

Để sử dụng các dịch vụ, người sử dụng cần phải đăng ký tài khoản và các thông tin về chủ sở hữu tài khoản

Quy định tên tài khoản:

- Tên tài khoản gồm các ký tự bằng chữ cái không dấu, chữ số, dấu gạch dưới.

- Khi tạo lập tài khoản điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu khi thực hiện đăng ký.

- Việc tạo lập tài khoản cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

+ Không được đặt tên và tạo biểu tượng liên quan đến các danh nhân, tên của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà Nước.

+ Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung phản động, bài xích tôn giáo, khiêu dâm, bạo lực, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, truyền thống và văn hóa Việt Nam.

+ Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung xúc phạm, khích bác đến người khác dưới bất kỳ hình thức nào.

+ Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung phá rối hay làm mất uy tín của các dịch vụ do Mobifilm.vn cung cấp.

+ Không được đặt tên và tạo biểu tượng tên kẻ xấu (trùm khủng bố, phát xít…)

Điều 3: Đăng ký tài khoản

3.1. Nguyên tắc đăng ký

- Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin đăng ký tài khoản, thông tin sửa đổi, bổ sung tài khoản.

- Bạn không được đặt tài khoản theo tên của danh nhân; tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.

3.2. Đăng ký

- Khi đăng ký, người dùng cần cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin được yêu cầu trong bản đăng ký. Việc cung cấp thông tin chính xác giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của chủ tài khoản. Chúng tôi chỉ hỗ trợ giải quyết tranh chấp mà không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào của khách hàng.

- Chủ tài khoản phải tự bảo quản tài khoản, mật khẩu, email và các thông tin cần thiết phòng khi có sự cố xảy ra. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trước bất kỳ tổn thất nào của bạn do quá trình sử dụng dịch vụ gây ra. 

- Email của tài khoản là email được sử dụng duy nhất trong hệ thống. Chủ tài khoản tự chịu trách nhiệm về bảo mật email và sử dụng email để đăng ký trong hệ thống

Chủ tài khoản phải tuân thủ các quy định trong thỏa thuận này cũng như các hành vi dưới đây:

- Không được xâm phạm an ninh hoặc có hành vi tìm cách xâm phạm an ninh hệ thống máy chủ của Mobiphim.vn

- Không được mạo nhận là các thành viên khác (người quản trị hệ thống, chuyên viên hỗ trợ,... ) của Mobiphim.vn.

- Không phát tán và truyền bá thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội.

- Không gửi thông tin quảng cáo, thư dây chuyền hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại (trừ trường hợp được Mobiphim.vn cho phép bằng văn bản).

- Không được gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào đến sự an toàn của hệ thống dịch vụ.

- Không được sử dụng những từ ngữ, lời lẽ, dấu hiệu, ký tự không lành mạnh, tục tĩu, phỉ báng, xúc phạm... nhân viên quản trị hệ thống dịch vụ, người dùng và các tổ chức khác.

- Không được gây rối, cản trở, phá hoại các sự kiện được tổ chức trên Mobiphim.vn

Chủ tài khoản cam kết tự chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với nội dung đã đăng tải và cam kết không đăng tải nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam hoặc nội dung vi phạm luật Sở hữu trí tuệ về bản quyền, quyền tác giả.... và các quy định khác của pháp luật Việt Nam về quản lý nội dung thông tin trên mạng xã hội.

Điều 4. Sử dụng tài khoản

Thành viên hoàn toàn chịu trách nhiệm giữ quyền kiểm soát tài khoản, mật khẩu của mình. Nếu mật khẩu bị lộ ra dưới bất kỳ hình thức nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi rủi ro và tổn thất liên quan.

Mọi hành vi chia sẻ tài khoản cá nhân đều bị cấm. Trong trường hợp mật khẩu bị lộ hoặc được chia sẻ cho nhiều thiết bị và nhiều người dùng, chúng tôi có thể tự động khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Điều 5. Các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội

Người sử dụng đồng ý với các nội dung bị cấm sau:

Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

Xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, lăng mạ, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc, gây hiềm khích lẫn nhau….)

Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

Đăng tải, gửi, chia sẻ thông tin có tính chất spam

Sử dụng, cung cấp, chia sẻ các thông tin vi phạm các quy định về bản quyền, sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật hiện hành.

Xâm nhập, tấn công, sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi khi chưa được chúng tôi cho phép.

Lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi hoặc gây thiệt hại cho chúng tôi và các thành viên của mạng xã hội Mobiphim.

Để đảm bảo hoạt động lành mạnh và thông suốt của mạng xã hội Mobiphim, chúng tôi có quyền xóa các nội dung của người sử dụng đăng trên trang mạng xã hội Mobiphim, tạm dừng hoặc hủy yêu cầu cung cấp dịch vụ của người sử dụng mà không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng (không cần chứng minh) bạn vi phạm.

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội

6.1. Quyền lợi

Thành viên có quyền Upload file lên Mobiphim trong giới hạn của Mobiphim.Thành viên có quyền sửa, xóa file của mình trên Mobiphim. Mọi người dùng có quyền bình luận, bình chọn các files upload trên Mobiphim. Thành viên chịu trách nhiệm các thông tin, File của mình đã upload lên Mobiphim theo như quy chế đăng tin như sau: 
- Người đăng tin phải Upload file đúng mục tin, ảnh liên quan đến nội dung thông tin. Thông tin phù hợp với luật pháp, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
2. Tuyệt đối không được sử dụng thông tin các nhân của người khác để Upload, mang tính bêu xấu, quấy rối. Nếu cố tình vi phạm sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm trước pháp luật vì hành động của mình.
3. Với các tin file có nội dung giống nhau (có liên quan về mặt nội dung), thì chỉ được đăng tối đa 1 file vào 1 mục phù hợp, trong 1 ngày. Tiêu đề của file đăng lên phải là thông tin về file đó, không được đăng thông tin kiểu spam tràn lan. 
4. Người Upload File phải có trách nhiệm làm đúng những gì đã cam kết với khách hàng sử dụng Mobiphim, nếu người dùng phàn nàn về File và chứng minh được đó là lỗi của người Upload (ví phạm bản quyền), thì người Upload phải có trách nhiệm đền bù đúng tổn thất thực tế cho người dùng (người bị vi phạm).

6.2. Trách nhiệm

- Bảo mật thông tin tài khoản

- Thông báo ngay lập tức cho chúng tôi bất kỳ trường hợp nào nhằm phá vỡ hệ thống bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn

- Khi phát hiện ra lỗi của các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, các vấn đề gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của mạng xã hội Mobiphim, hãy thông báo cho chúng tôi qua:

+ Hotline: 1900.636.459

+ Email: cskh@namviet-corp.vn

- Tùy theo mức độ, tính chất vi phạm về bản quyền, sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật khác có liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Mobiphim mà bạn có thể bị xử phạt hành chính, bồi thường dân sự, bị truy tố trách nhiệm hình sự.

- Tuân thủ tuyệt đối các quy định và chính sách của Chúng tôi

Điều 7. Quyền và trách nhiệm của Nam Việt

7.1. Quyền lợi

- Được quyền cung cấp các sản phẩm, dịch vụ theo quy định của pháp luật

- Được quyền thu thập, lưu trữ các thông tin thành viên theo quy định với mục đích điều hành, hỗ trợ, chăm sóc thành viên

- Được quyền cung cấp thông tin cá nhân của thành viên mà không cần thông báo hay cần sự đồng ý của thành viên khi:

+ Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

+ Bảo vệ quyền hoặc tài sản của Công ty đối tác

+ Ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia

+ Bảo vệ an toàn cá nhân của Thành viên khác hoặc cộng đồng

- Được quyền kiểm duyệt, ngăn chặn, loại bỏ các nội dung không phù hợp với quy định của chúng tôi.

- Được tước bỏ quyền lợi thành viên của bạn nếu bạn có bất kỳ vi phạm nào trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Nam Việt và yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp/ truy tố nếu cần thiết.

- Khi phát hiện những vi phạm như gian lận (cheats), bẻ khóa (crack) hay đánh cắp thông tin (hacks) hoặc những lỗi khác, chúng tôi có quyền sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

7.2. Trách nhiệm

- Công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội trên trang chủ của website;

- Đảm bảo an toàn, an ninh cho Mobiphim nói chung và bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng nói riêng;

- Phát hiện, ngăn chặn và loại bỏ những nội dung thông tin có nội dung vi phạm pháp luật;

- Hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc, khó khăn cho Người Sử Dụng dịch vụ khi sử dụng dịch vụ; Giải quyết những yêu cầu hỗ trợ, ngăn chặn quyền truy cập bất hợp pháp của bên thứ 3, nếu nghi ngờ mật khẩu của mình đã bị lộ, hoặc những ngăn chặn loại bỏ hành vi, nội dung ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của thành viên khác,…

- Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng phát sinh trong quá trình sử dụng, tuy nhiên chúng tôi chỉ hỗ trợ, tiếp nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký thông tin đầy đủ, trung thực và chính xác.

- Khi phát hiện hoặc nhận được tố cáo về những sai phạm về nội dung cấm được quy định tại Thỏa thuận này hoặc quy định pháp luật, chúng tôi có toàn quyền và có trách nhiệm chấm dứt, khóa tài khoản và/hoặc trích xuất, cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết (nếu thấy cần thiết) mà không cần thông báo hay cần sự dồng ý của Người Sử Dụng và không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Người Sử Dụng.

Điều 8. Xử lý đối với thành viên vi phạm thỏa thuận

8.1. Nguyên tắc xử lý

- Tùy theo mục đích, hoàn cảnh, tính chất, mức độ nghiêm trọng của vi phạm sẽ có hình phạt tương ứng. Đối với các hành vi vi phạm chưa được quy định tại bản thỏa thuận này, chúng tôi có toàn quyền đưa ra mức xử phạt hợp lý.

8.2. Các hình thức xử phạt

- Các hình thức xử phạt gồm:

+ Cảnh cáo

+ Khóa tài khoản có thời hạn (30 đến 120 ngày)

+ Khóa tài khoản vĩnh viễn

8.2.1. Cảnh cáo

- Áp dụng trong trường hợp vi phạm lần đầu, có tính chất ít nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ gửi cảnh báo qua số điện thoại hoặc email và xóa nội dung vi phạm.

8.2.2. Khóa tài khoản có thời hạn

- Áp dụng với các trường hợp sau:

+ Đã bị cảnh cáo lần 1 nhưng vẫn tiếp tục vi phạm

+ Chia sẻ, đăng/ tải link tin bài, hình ảnh, bình luận có nội dung vi phạm chuẩn mực đạo đức, văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam

+ Đăng tải, gửi, chia sẻ thông tin có tính chất spam

+ Đăng tải, chia sẻ, gửi thông tin vi phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ

+ Xâm phạm riêng tư: sử dụng hình ảnh, thông tin của người khác khi chưa được sự đồng ý của người đó

+ Công kích người khác: chia sẻ, đăng/tải link tin bài, hình ảnh, bình luận có tính chất xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, … nhằm mục đích xúc phạm uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức khác

8.2.3. Khóa tài khoản vĩnh viễn

- Áp dụng với các trường hợp sau:

+ Đã bị áp dụng hình thức khóa tài khoản có thời hạn nhưng vẫn tái phạm.

+ Chia sẻ, đăng/ tải link tin bài, hình ảnh, bình luận có nội dung nhằm chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam hoặc chứa thông tin bí mật quân sự, bí mật nhà nước.

+ Phá hoại hệ thống mạng xã hội Mobiphim hoặc lợi dụng lỗ hổng của hệ thống để trục lợi.

+ Sử dụng mạng xã hội Mobiphim để lôi kéo, tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 9. Cảnh báo các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi, chia sẻ thông tin trên mạng

9.1. Dịch vụ mạng xã hội Mobiphim cho phép người sử dụng đăng tải, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung, hình ảnh, clip… Tuy nhiên, Nam Việt không đảm bảo những thông tin này là chính xác, an toàn và không chứa đựng các rủi ro về an toàn thông tin.

9.2. Khi người sử dụng đăng tải nội dung lên mạng xã hội Mobiphim, bạn đã đồng ý trao cho Nam Việt chấp thuận không độc quyền đối với các sản phẩm sở hữu trí tuệ, theo đó Nam Việt có thể chuyển nhượng, cấp phép lại, miễn phí toàn cầu với quyền sử dụng, đăng tải, lưu trữ, sao chép, chỉnh sửa, tạo mới dựa trên bản gốc, dịch, trao đổi, phát hành, biểu diễn, trưng bày, phân phối,… những nội dung của bạn. Chấp thuận đối với các sản phẩm sở hữu trí tuệ mà bạn cấp cho Nam Việt vẫn tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi bạn không còn sử dụng dịch vụ mạng xã hội Mobiphim nữa.

9.3. Người sử dụng phải đảm bảo các nội dung do bạn đăng tải lên mạng xã hội vFilmđều không vi phạm luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và quốc tế. Bạn không thể sử dụng những nội dung không phải của bạn trên mạng xã hội Mobiphim nếu chưa được sử đồng ý của chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật.

9.4. Trên website của mạng xã hội Mobiphim có thể xuất hiện link website hoặc biểu tượng website khác không thuộc quyền kiểm soát/sở hữu của Nam Việt. Việc truy cập này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng website liên kết này. Nam Việt không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những website liên kết này.

Điều 10. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp

10.1. Giải quyết khiếu nại, tranh chấp

- Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của sử dụng mạng xã hội Mobiphim sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng mạng xã hội Mobiphim phải được gửi đến Nam Việt ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại: 
Địa chỉ liên lạc:
BỘ PHẬN MOBIPHIM - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT
Tầng 4, tòa nhà N07-B3, đường Thành Thái, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024 62 658 658
Fax: 024 62 658 658
E-mail: cskh@namviet-corp.vn
Hotline: 1900.636.459

10.2. Nam Việt sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định pháp luật.

10.3. Nam Việt chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Người Sử Dụng trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

10.4. Đối với tranh chấp giữa Người Sử Dụng Mobiphim với nhau, có thể Nam Việt sẽ gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự giải quyết hoặc Nam Việt sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết. Theo đó, Nam Việt sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người Sử Dụng Mobiphim hợp pháp và chính đáng.

10.5. Người Sử Dụng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ Nam Việt khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Người Sử Dụng trong quá trình sử dụng Mobiphim.

Điều 11. Quảng cáo

Mạng xã hội Mobiphim giữ quyền đặt quảng cáo, nội dung thương mại và những nội dung được tài trợ bên cạnh những nội dung do bạn và người dùng khác cung cấp. Chúng tôi không cung cấp nội dung hoặc thông tin cá nhân của bạn cho nhà quảng cáo mà chưa có sự đồng ý của bạn.

Điều 12. Thương hiệu

Người sử dụng không được trưng bày hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào đối với tài sản trí tuệ của Nam Việt và mạng xã hội Mobiphim khi chưa được sự đồng ý của mạng xã hội Mobiphim. Các tài sản trí tuệ này bao gồm nhưng không giới hạn như Slogan, logo, nhãn hiệu, biểu tượng, tên thương mại, tên sản phẩm, tên dịch vụ, hình ảnh,…

Điều 13. Chính sách thu thập thông tin cá nhân và bảo vệ thông tin cá nhân

13.1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Mạngxã hội Mobiphim thu thập thông tin cá nhân của người sử dụng cho một hoặc một vài mục đích sau đây:

Thực hiện nhận diện khách hàng là thành viên của mạng xã hội Mobiphim và thiết lập các hình thức liên lạc với khách hàng.

Thực hiện cung cấp, cập nhật và cải tiến dịch vụ

Hiện thị và đo lường hiệu quả quảng cáo

13.2. Phạm vi sử dụng thông tin

Mạng xã hội Mobiphim sử dụng thông tin thành viên cung cấp để: 
- Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên; 
- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Mạng xã hội Mobiphim; 
- Ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên; 
- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt. 
- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến hoạt động tại Mobiphim. 
- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Mạng xã hội Mobiphim có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

13.3. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của thành viên

- Thông tin cá nhân của thành viên được Mobiphim cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Mobiphim.Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên. 
- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Mobiphim sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết. 
- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Mobiphim. 
- Ban quản trị Mobiphim yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị Mobiphim không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác. 

Điều 14. Giới hạn và miễn trách nhiệm pháp lý

Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về tất cả nội dung thông tin, hình ảnh, video clip được đăng trên mạng xã hội Mobiphim. Chúng tôi không có bất kỳ trách nhiệm nào với các bài viết, hình ảnh, video clip mà người sử dụng đăng tải. Chúng tôi có quyền giám sát, hạn chế, loại bỏ các nội dung đăng tải khi chúng tôi có cơ sở cho rằng nội dung đăng tải này vi phạm pháp luật và bản thỏa thuận này. Nếu hành vi vi phạm của người sử dụng gây thiệt hại cho chúng tôi thì phải có trách nhiệm bồi thượng thiệt hại cho chúng tôi.

Nam Việt hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của bạn với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng dịch vụ của Nam Việt. Khi bạn sử dụng dịch vụ hoặc giao dịch với bên thứ 3, bạn đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm với những rủi ro phát sinh.

Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai... người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. Chúng tôi cam kết sẽ lỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

15.1. Các điều khoản quy định tại Thỏa Thuận này được quy định trên website có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. Chúng tôi sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.

15.2. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội Mobiphim này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam và bị Tòa án tuyên vô hiệu thì điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa Thuận vẫn giữ nguyên giá trị.

15.3. Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội Mobiphim có giá trị từ ngày 15 tháng 4 năm 2018.

TRUY CẬP NHANH

DANH SÁCH PHIM

LIÊN KẾT KHÁC

Đầu trang