Không nhận diện được thuê bao. Xin vui lòng truy cập dịch vụ bằng 3G/EDGE của Vinaphone. hoặc đăng nhập bằng wifi tại đây.

THÔNG TIN PHIM

Chị Nhàn

115 phút

Giá: 2000đ
Thể loại: Phim Việt Nam,Phim Cách Mạng,
Đạo diễn: Huy Thành
Diễn viên: Minh Hằng, Trường Sơn, Trần Vịnh, Đức Trung

Nội dung:

Chị Nhàn cùng bộ đội và du kích rút ra vùng tự do. Bà Hậu, mẹ của Nhàn và Phú – chồng Nhàn bị chánh Tòng khống chế không cho đi. Chánh Tòng phao tin nhàn có tình ý với Đức nên mới ra vùng kháng chiến. Phú căm thù Đức, xa ngã trở thành tay sai cho địch. Nhàn được cử về làng hoạt động bí mật. Chị giác ngộ chồng và anh em binh lính khác rời hàng ngũ địch. Trong một trận diệt đồn giặc, chị Nhàn đã hy sinh.

TRUY CẬP NHANH

DANH SÁCH PHIM

LIÊN KẾT KHÁC

Đầu trang