Không nhận diện được thuê bao. Xin vui lòng truy cập dịch vụ bằng 3G/EDGE của Vinaphone. hoặc đăng nhập bằng wifi tại đây.

THÔNG TIN PHIM

Tiếng Gọi Phía Trước

102 phút

Giá: 2000đ
Thể loại: Phim Việt Nam,Phim Cách Mạng,
Đạo diễn: Long Vân
Diễn viên: Huy Công, Đoàn Dũng, Đặng Lưu Việt Bảo

Nội dung:

TRUY CẬP NHANH

DANH SÁCH PHIM

LIÊN KẾT KHÁC

Đầu trang